Puntenwolk Basis ILS krijgt vorm!

Als initiatiefnemer namens digiGO heb ik een nieuwe landelijke richtlijn ontwikkeld samen met een groep van organisaties die graag bijdragen. Aanleiding Al zeker 10 tot 15 jaar worden puntenwolken ingewonnen. Tegelijkertijd zijn er doorlopend nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe mogelijkheden van inwinning, verwerking en gebruik vinden hun weg naar de praktijk. In het algemeen worden hard- en software steeds toegankelijker. Deze positieve ontwikkelingen leiden ook tot een diversiteit aan puntenwolkdatasets. Daarom is het belangrijker dan ooit om Lees meer…

Waardeketens als verbindende factor

Uitwerking Ketenlandschap Sinds februari 2022 ben ik betrokken bij een uitdagende modelleringsopgave. In project Ketenlandschap voor het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) werken we aan: “… een integraal overzicht … van de gebouwde omgeving. We onderzoeken waar standaardisatie en versnelling voor data delen mogelijk is en bepalen de prioriteit.” DSGO-website Als ‘modelleur’ maak ik geen 3D model zoals de meeste BIMmers in eerste instantie zullen denken. In plaats daarvan brengen we de samenhang en opbouw Lees meer…

Rwzi Weesp feestelijk geopend!

Feestelijke oplevering rwzi Weesp. Meer over de presentatie en het vakartikel over BIM toepassing op het project. Toepassingen: drone inwinnen puntenwolk bestaande situatie; ontwikkeling OTL; coördinatie integraal 3D ontwerp (Plant3D, Revit, alsook Civil3D); validatie ontwerp met Beheer & KAM Coördinator Waternet; afleiden tekenwerk; ontwikkeling en toepassing Virtual Reality voor beleving Human Factors; data leveringen (3D geometrie + gegevens).

Volwassen data- & informatie management

Data- en informatie management daar moeten we allemaal wat mee Vanuit gesprekken met verantwoordelijk managers (in de lijn, op projecten, of in programma’s) hoor ik regelmatig terug dat organisaties zoekend zijn rond digitalisering en – specifiek – het managen van bouwwerkinformatie. Het algemene belang van juiste data wordt gevoeld én strategisch uitgedragen. Bovendien formuleren opdrachtgevers eisen t.a.v. zaken zoals BIM toepassingen en data leveringen. Het door-ontwikkelen van de eigen organisatie blijft echter vaak reactief en Lees meer…

Digitalisering ontwerp- & bouw van de leefomgeving

Wat kan de overheid nu doen ? Digitaal, of virtueel, ontwerpen en bouwen is steeds meer de normaal in de infrastructurele sector. Overheidspartijen lijken achter te lopen “3D overkomt hen”. Terwijl de markt al lang informatie en 3D geometrie modelleert en informatie producten onderling deelt om gerichte aanzichten en lijsten vroegtijdig te zien, begrijpen, en beoordelen: “we bouwen het voordat we het bouwen“. Fouten in de computer maken kost nou eenmaal minder dan fouten in Lees meer…

Jouw informatie op de juiste wijze in het model?

Systems Engineering (SE) draait in de kern om het omgaan met risico’s bij de complexiteit wanneer wij als mens ergens op ingrijpen: werkend vanuit de klantvraag, met integraliteit, de levenscyclus in ogenschouw, slim documenteren van de opgedane kennis en informatie. Kijkend naar deze kernbegrippen blijf ik me vaak verwonderen bij toepassing van SE in de NLse infrastructuur. SE lijkt (te) vaak gericht op: eisen beheer enkel voor contracteren vastlegging ten behoeve van het knippen van Lees meer…

Ontwerpen voor maatschappelijke opgaven in de leefomgeving

Mij blijft deze zin al een tijd bij: “een pobleem is het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie”. Waarheid als een koe. Dat klopt natuurlijk altijd. In de praktijk is het vaak onduidelijk wat het probleem is. Echte maatschappelijke opgaven zoals hoe om te gaan met klimaatverandering, inrichting van de stad, etc. zijn wicked. Wicked problemen zijn heel moeilijk of onmogelijk op te lossen vanwege onvolledige, tegenstrijdige, of steeds wijzigende eisen. Eisen die Lees meer…