4D voor meer veilige realisatie en minder hinder

Het is altijd indrukwekkend te zien hoe veel specialismen en organisaties betrokken zijn tijdens werkzaamheden zoals een buitendienststelling, binnenstedelijke bouwplaats, of weekendwerkzaamheden aan de snelweg. Dit soort werk wordt dan ook vaak aandachtig voorbereid en gepland. Niet voor niets, onze maatschappij stelt hoge eisen aan veiligheid, beschikbaarheid, en het voorkomen van hinder t.g.v. werkzaamheden. Een onderwerp waar Nederlandse aanbestedende partijen best de lead nemen. Goed voorbereide werkzaamheden. Dat is precies waar gebruik van 4D modellen Lees meer…

Informatie management op infrastructurele aanleg projecten

Het is fantastisch om te zien in welk tempo het gemakkelijker wordt met tools de samenwerking en gegevensuitwisseling op projecten te verbeteren. Het is in de praktijk duidelijk: technologie is steeds minder de beperkende factor, wel ontbreekt vaak kennis en kunde om (a) het juist in te passen in proces / organisatie, en (b) te specificeren wat de eigen informatie behoefte is. Dat is waar Informatie Management in beeld komt als project functie en waar Lees meer…

Virtual Design & Construct, BIM, CAD. Wat is dat?

Nog al te vaak hoor ik “wat is BIM?”… De term kent veel “woord inflatie” en is aan originele betekenis verloren: BIM is onderdeel van merk- en bedrijfsnamen. Big BIM bij het met meerdere organisaties modelleren iBIM wanneer tools via een web interface zijn gekoppeld … etc. Met name in de Nederlandse Infra- & GWW sector valt de woord acrobatiek erg op. Want eigenlijk wordt daar “BIM technologie” nauwelijks toegepast. Laten we eens kijken waar Lees meer…

Delivery in the digital age. (Engelstalig)

Digital future from an engineering consultancy perspective. I often ponder about the future of our industry and where technology will lead us and indeed, where will we lead technology. Is technology challenging the equilibrium when it comes to a full-service offering from the infrastructure engineering consultancy’s? Some would say yes if our lives today are anything to go by. Technology in the 21st century can make our lives a lot easier. New tools are becoming Lees meer…