Ik lever werk op maat, passend bij uw vraagstuk.

Onder een paar voorbeelden van wat ik eerder heb gedaan. Dat geeft een beeld van de mogelijkheden.

Advies & Ontwikkeling

 • Adviseur – Hoogheemraadschap van Rijnland, BIM Maturity Scan uitgevoerd en implementatie voorbereid i.k.v. 3D voor Beheer en Onderhoud ambitie.
 • Business analyst – in Archimate uitwerken van motivation, strategy, business lagen ten behoeve van scoping digitaal stelsel ontwikkeling (DSGO). Vraagstukken zoals het bepalen hoe aangedragen datadeelkansen te duiden en te selecteren voor stelsel ontwikkeling. Interactie met diverse stakeholders zoals koplopers digitalisering en branche organisaties.
 • Adviseur – trekker uitwerking procesbeschrijvingen Informatie Management & Tooling voor Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) HEEL, zie ook: website, processen overzicht.
 • Adviseur – 4D voor groot snelwegonderhoud van idee naar product/dienst begeleid. Voor van Gelder Integrale Projecten vanuit TAUW, zie ook: LinkedIn, blog;
 • Product Manager – managen inhoudelijke ontwikkeling van BIM gerelateerde producten en diensten. Hielp focus aanbrengen in Tijd, Aandacht, Talent. Trok aan diverse ontwikkeling-, implementatie-, en communityvraagstukken. O.m. ontwerpproces naar de cloud. Bij TAUW;
 • Adviseur – voor landelijke hoofdaannemer de roadmap Digitalisering opgesteld en BIM Maturity Scans (jaarlijks) uitgevoerd i.k.v. TenneT ambitie digitalisering op EU-303 Stations inkoopprogramma;
 • Adviseur – project Veilige Vecht o.m. uitwerken use cases, informatieprocessen, concept IM Platform. Begeleiding bij inrichting geo gedeelte. Voor Waterschap Drents-Overijsselse Delta vanuit TAUW (finalist DigiDare awards 2020);
 • Adviseur – hemel- & vuilwater netwerk stad Durban (Zuid Afrika ) 1.5TB inspectiegegevens uit het archief omgezet naar conditie rapportages voor de asset manager (grip op zijn areaal) verzorgt vanuit SMEC.

Projecten

 • BIM Regisseur OG – zuiveringsprojecten in kader van Duurzaam Regio Zuid bij Waterschap Vallei & Veluwe
 • Kwartiermaker Informatie Management (IM) – IM Startup project Stadsdijken Zwolle. Voor Dijkteam Zwolle vanuit TAUW;
 • BIM Regisseur ON – Nieuwbouw en verbouw diverse zuiveringen met o.m. inwinnen puntenwolken, clash controle, VR, data leveringen. Invulling in brede zin van voorstudie tot en met as-built oplevering (hands-on waar nodig).
 • Business Analist & uitvoerend projectleider. Doorontwikkeling en implementatie van wegonderhoud management systeem “ZIMS”. Deze website & mobiele app gebaseerde oplossing met een sterke geo component is door SMEC South Africa op maat ontwikkeld voor het innovatieve Zibambele armoedebestrijdingsprogramma. Het Zibambele programma contracteert een huishouden in plaats van een persoon om een stuk weg te onderhouden en biedt gezinnen zo de kans om hun armoedecyclus te doorbreken. ZIMS ondersteund programma processen waaronder intake van het huishouden en contractbeheer, inspectie langs de weg, beheer van reservedelen (gereedschap), en registratie van betalingen.
 • Data manager – Inrichting systemen en werkwijzen Water & Sanitation Phase 3 (SAN3) programma. Een aanleg programma voor sanitaire voorzieningen met vele tientallen sites per jaar en 14 leverende marktpartijen: in 3 weken de basis op orde helpen maken voor 8 projectmanagers en 2 programmamanagers; vervolgens samen doorgroeien.
 • Data manager – Voor SAN3 het proces van asset informatie leveringen data-gedreven gemaakt. Vanuit Asbuilt CAD van vele sites en een dozijn betrokken marktpartijen de geodatabase van de gemeente altijd voldoende compleet, betrouwbaar en actueel. Onder meer informatie leveringsspecificatie (ILS) opgesteld; oplossing ontwikkeld in FME voor bulk extractie, validatie & terugkoppeling issues, inladen GIS; opleiding, training & begeleiding van betrokken marktpartijen.

Expertise delen

 • Tender schrijven & expertise inbrengen. Ervaren “met het tenderen” op diverse uitvragen wanneer er ruimte bestaat om op kwaliteit te onderscheiden met onderwerpen als (4D) BIM; Parametrisch Ontwerp; Digital Twin; of samenwerking rond data met meerdere organisaties.
 • Begeleiding afstudeerders en junioren. Heeft u de nodige tijd en ruimte voor juiste begeleiding? Ik vind het leuk te helpen vanuit een inhoudelijke coachende rol en werk graag met de professionals van de toekomst.

Neem contact op bij interesse. Dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.