Als initiatiefnemer namens digiGO heb ik een nieuwe landelijke richtlijn ontwikkeld samen met een groep van organisaties die graag bijdragen.

Aanleiding

Al zeker 10 tot 15 jaar worden puntenwolken ingewonnen. Tegelijkertijd zijn er doorlopend nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe mogelijkheden van inwinning, verwerking en gebruik vinden hun weg naar de praktijk.

In het algemeen worden hard- en software steeds toegankelijker. Deze positieve ontwikkelingen leiden ook tot een diversiteit aan puntenwolkdatasets.

Daarom is het belangrijker dan ooit om vooraf afspraken te maken over het gewenste gebruik (toepassing) en de datakwaliteit.

Wat hebben we gemaakt?

De Basis Informatieleveringsspecificatie Puntenwolk (Basis ILS Puntenwolk) is hierbij een goede eerste stap.

Deze eerste versie van deze toepassingsrichtlijn is geen voorschrift met gelijk de juiste eisen voor iedereen in elk (sub)domein van de sector. Wél zorgt de Basis ILS Puntenwolk voor houvast om goed tot afspraken te komen bij het uitvragen en het aanleveren van puntenwolken.

Meer weten?

Zie mijn toelichting toen we startten (Online Friday uit juni 2023):

https://www.bimloket.nl/p/1684/Online-Friday-Basis-ILS-Puntenwolk

Of bekijk de meest actuele versie van de ILS als een van dé tools die we kansrijk beschikbaar hebben voor iedere informatiemanager: